Perkuat Profil Pelajar Pancasila, SMAN 10 Kupang Gelar Festival Dan Pameran

Birokrasi Pendidikan Warta Kota

 KUPANG, TOPNewsNTT.com|| SMAN 10 Kupang kembali menggelar ”Festival Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila”  semester genap T.P 2022/2023 (Sabtu, 27/5) di Lapangan Upacara SMAN 10 Kupang di Jalan Sikip, Kelurahan Fatukoa, Alak.

Festival ini merupakan kelima kalinya dilaksanakan sejak SMAN 10 Kupang terpilih sebagai Sekolah Penggerak sejak 2021 lalu.

Festival Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila” merupakan salah satu dari berbagai project yang harus dilaksanakan oleh sekolah yang melaksanakan kurikulum Sekolah Penggerak yang merupakan program Kemendikbud.RI.

Kepala SMAN 10 Kupang Drs Daniel Bole,S.Pd dalam sambutannya menjelaskan,

“Sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Kupang, SMA Negeri 10 Kupang menggunakan kurikulum merdeka dimana dalam satu Tahun Ajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran Intrakurikuler, Ko-Kurikuler dan ekstra kurikuler.”

Daniel menerangkan bahwa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kokurikuler yang bertujuan untuk membentuk profil pelajar yang berkarakter Pancasilais.

“Pada Tahun Pelajaran ini, SMA Negeri 10 Kupang melaksanakan 5 tema Projek yaitu bagunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, Bhineka tunggal ika, Kewirausahaan, dan kearifan local.” Jelas Kasek Daniel Bole.

“Dalam beberapa projek sekolah kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak Baik Universitas Artha Wacana Kupang dan tokoh masyarakat dan kelurahan Naioni maupun Fatukoa sebagai narasumber untuk kegiatan pembuatan karya tulis ilmiah pada tema Bhineka Tunggal Ika.” Jelasnya.

Festival Projek merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh satuan Pendidikan sebagai sarana untuk memamerkan hasil panen karya peserta didik di dalam satu semester. 

“Pada Festival projek semester genap ini bukan saja memamerkan hasil pekerjaan peserta didik melalui pameran karya, tetapi pameran karya juga berupa pementasan drama, pentas seni, fasion show, ekskul band dan bazar yang dilengkapi juga dengan games berhadiah.” Kata Kasek Daniel menerangkan.

Kepada media ini Kasek Daniel Bole menjelaskan tujuan Festival Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila semester ganjil T.P 2022/2023 yakni

Pertama : Mempersiapkan peserta didik agar mampu untuk memahami Pofil Pelajar Pancasila pada 6 dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berahlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, dan kreatif agar mampu bersaing dalam dunia kerja dan terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Kedua : Peserta didik dapat memamerkan produk atau hasil karya yang dihasilkan selama kurang lebih selama semester genap.

Ketiga : Memperkenalkan program sekolah penggerak melalui pembelajaran projek penguatan profil pelajar Pancasila kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar, agar lebih banyak lagi yang memilih SMAN 10 Kupang sebagai tempat belajar yang aman, nayaman dan tempat mengembangkan kreatvitas anak.

Dengan penyelenggaraan Festival Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Semester genap T.P. 2022/2023, Kasek Daniel Boleh berharap,

“Agar dapat menjadi sarana kreativitas peserta didik untuk mengembangkan dirinya agar dapat mewujudkan profil Pelajar Pancasila, dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif dan mampu bergotong royong agarmenjadi peserta didik lebih percaya diri dan merdeka mengembangkan dirinya, melihat dan melatih kemampuannya agar menjadi lebih Bahagia dalam hidupnya.” Harapnya.

Dalam festival ini ditampilkan berbagai keterampilan seni baik seni suara, seni tari fashion show pakaian adat NTT, juga pameran foto dan vokasi pembuatan pupuk tanaman.|| jbr